REGULAMIN

Salon Pielęgnacji Psów Budka Groomera Aleksandra Winek-Janas

§ 1 Umawianie wizyt

Umawiając wizytę w Budce Groomer’a klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 534-824-484 lub za pomocą Facebooka www.facebook.pl/budkagroomera

BG* zastrzega sobie prawo do telefonicznego przypomnienia o wizycie

Podczas rozmowy telefonicznej proszę o krótki opis charakteru psa np.; żywiołowy, spokojny oraz stanie jego szaty dużo filcu, kołtunów itd.

Jeżeli jest to pierwsza wizyta pupila w salonie proszę o tym uprzedzić przy umawianiu wizyty w celu rezerwacji większej ilości czasu dla Państwa psiaka

Podczas umawiania wizyty oraz chwilę przed pielęgnacją proszę poinformować groomera o ewentualnych chorobach pupila, alergii, chorobach skóry, zaburzeniach neurologicznych, stanach lękowych, agresywności oraz o przyjmowanych przez niego lekach

BG* nie zaleca wykonywania pełnej usługi strzyżenia u piesków poniżej 6 m-ca życia. Wpływa na to proces wymiany szaty oraz zachowanie szczeniaka. Pieski w tym wieku są bardzo ruchliwe i energiczne. Czas wizyty mógłby negatywnie wpłynąć na ich zachowanie podczas późniejszych wizyt.

W razie rezygnacji z wizyty proszę o telefoniczne lub sms-owe poinformowanie o tym fakcie najpóźniej do godz 20:00 dnia poprzedzającego wizytę. Poinformowanie mnie o rezygnacji z wizyty pozwoli mi na na nowo zorganizować dzień w salonie.

W przypadku nie przybycia na umówioną wizytę bez odwołania, ponowne umówienie będzie tylko możliwe po dokonaniu wcześniejszej przedpłaty w wysokości 50% podstawowej ceny.

Każde spóźnienie powyżej 20 minut o którym salon nie został poinformowany skutkuje odwołaniem wizyty.

Po odbiór pupila powinna przyjść ta sama osoba która psiaka przyprowadziła lub osoba przez nią wskazana.

§ 2 Przygotowanie do wizyty

Proszę o niekarmienie pupila chwilę przed wizytą. Potrzeby fizjologiczne skutecznie przeszkadzają w cierpliwym staniu na stole groomer’skim.

Proszę o wyspacerowanie pupila przed wizytą. Dla piesków bardziej energicznych przyda się dłuższy spacer i zabawa 🙂 Piesek wybawiony to piesek grzeczniejszy podczas pielęgnacji.

W BG* wszystkie psiaki są kąpane. Ma to na celu podwyższenie jakości usług oraz higieny pracy. Kąpiel oraz suszenie pozwala na odpowiednie przygotowanie włosa do stylizacji.

Jeśli z jakichś powodów np.; (stany lękowe, padaczka itd.,) pupil nie może być kąpany w salonie proszę poinformować o tym fakcie podczas umawiania wizyty i chwilę przed pielęgnacją.

Jeśli z bliżej nieokreślonych przyczyn wizyta ma się odbyć bez kąpieli klient zobowiązany jest do dokładnego wykąpania, wyczesania oraz wysuszenia psiaczka dzień przed wizytą. Koszt takiej usługi jest taki sam jak pełnej usługi z kąpielą.

Każdy psiak powinien mieć aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie, które na prośbę groomer’a musi być pokazane.

§ 3 Wizyta w Salonie

W BG* dla ułatwienia pracy groomer’a i skrócenia czasu wykonywanej usługi psiaki strzyżone są bez obecności właściciela. Pod nieobecność właściciela pies jest spokojniejszy i współpracuje z groomer’em. Wyjątkiem są pieski w podeszłym wieku oraz z tzw. lękiem separacyjnym, u których obecność właściciela jest obowiązkowa.

Pośpiech w pracy groomer’a jest niewskazany, pracuje przy użyciu ostrych narzędzi, proszę zatem o niewywieranie presji czasu oraz niedekoncentrowanie groomer’a ani psa podczas zabiegów.

Salon zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy pies przyszedł na wizytę z pchłami i pobiera całą należną opłatę.

Jeżeli konieczne są zabiegi dodatkowe np. czyszczenie gruczołów okołoodbytowych, usuwanie kleszczy są one wykonywane obligatoryjnie, bez powiadomienia właściciela. Ich koszt podany jest w cenniku.

W przypadku braku lub niepełnej informacji o stanie sierści psa, zmianach co do sposobu stylizacji zastrzegam prawo do wydłużenia czasu wizyty.

W salonie pracuje wyłącznie na profesjonalnym czystym i sterylnym sprzęcie, używając kosmetyków renomowanych firm.

W salonie przestrzegam zasad BHP oraz regularnie dezynfekujemy wszystkie narzędzia oraz powierzchnie użytkowe.

Nie golę maszynką psów do skóry ani nie strzyże psów z podwójną okrywą włosową!

W Salonie nie wykonujemy zabiegów na suczkach w czasie cieczki.

W salonie nie używam żadnych środków uspokajających. Groomer nie ma uprawnień do tego typu czynności, które może wykonywać jedynie wykwalifikowany lekarz weterynarii. Po za tym jest to niezgodne z etyką naszej pracy. Proszę również o niepodawanie samodzielnie psu takich środków przed zabiegiem. Jeśli środki zostały podane przez weterynarza z jego zalecenia obowiązkiem właściciela psa jest poinformowanie o tym groomer’a przed zabiegiem.

Przyjmuję psy zdrowe. Psy z widocznymi oznakami choroby skóry odsyłam do przychodni weterynaryjnej i zalecam umówienie się na pielęgnację po wyleczeniu. Kieruje się przede wszystkim zdrowiem własnym i naszych klientów.

Psy chore, lękliwe, staruszki oraz psiaki o niezrównoważonym charakterze strzyżone są wyłącznie na żądanie właściciela i na jego odpowiedzialność, wymagane jest podpisanie przez właściciela/opiekuna psa dodatkowej klauzuli o „wzięciu na siebie odpowiedzialności za psa podczas pobytu w Salonie”. Właściciel zostaje z groomer’em jeśli groomer uzna to za konieczne.

W przypadku agresywnego zachowania pies musi być zabezpieczony kagańcem. W przypadku, gdy pies nadal nie pozwala się opanować, groomer rezygnuje z dalszego wykonywania usługi.

W razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia psa podczas wizyty, które nastąpiło w wyniku już istniejącej choroby lub choroby, która ujawniła się podczas wizyty, pracownik Salonu ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów ponosi właściciel/opiekun psa.

Salon nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się stanu zdrowia psa, który właściciel zataił.

W przypadku nieszczęśliwego wypadku podczas wykonywania usług, pracownik Salonu ma prawo do skorzystania z konsultacji z lekarzem weterynarii. Koszt niezbędnych wskazanych przez lekarza zabiegów ponosi Salon.

W razie niepełnej satysfakcji gwarantuje bezpłatne dokonanie poprawek – jeżeli będzie taka możliwość bezpośrednio po wizycie lub w ustalonym terminie. Reklamacji można dokonywać maksymalnie w terminie 8 godzin od wykonania usługi.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi groomer’skiej zapewniającej legalności przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z wymogami RODO.

*BG tj. Budka Groomera